min bil logga utan vitt

OLJEBYTE

Idag krävs det märkes- och motoranpassade motoroljor

Vanliga begrepp för olja är mineralolja, delsyntet och helsyntet. Fram till år 2000 kunde man ha dessa som val till sin bil.

Kraven på dagens olja är betydligt större idag då den skall hjälpa till att hålla nere bränsleförbrukningen, samt att hantera partiklarna i motorn under längre serviceintervaller. På dagens bilar krävs t.o.m en speciell olja för partikelfiltret.
Detta klarar inte en billig olja av. En sämre olja betyder ökad bränsleförbrukning, ökat motorslitage samt att motorerna har lättare att sätta igen.

Viktigt att tänka på är att om man inte använder den rekommenderade oljekvalitén gäller inte heller garantin på bilen, och försäkringsbolagen kan neka maskinskadeförsäkningen på er bil.
 
Att använda billig/sämre/fel olja eller att hoppa över oljebyten är för motorn som att borsta tänderna med sand!
Den blir tillslut helt förstörd och medför stora kostnader att byta.
 

Därför bör du byta olja regelbundet

I de flesta bilar är bromsvätskan hygroskopisk vilket innebär att den drar till sig fukt och att den därför måste bytas med jämna mellanrum, enligt biltillverkarna vartannat år om inte annat anges i serviceplanen.
Det är inte vanligt att fukten samlas i behållaren som man kan tro utan oftast samlas den i ledningar och cylindrar, så för att få optimal verkan måste all bromsvätska i systemet bytas ut.

Problem som brukar uppstå;

  • Kokpunkten sjunker och en låg kokpunkt är känslig för både värme och vatten.
  • Det räcker då med några hårda inbromsningar i följd för att vätskan skall börja koka, varvid pedalen går i botten.
  • Ett annat problem är att hela hydrauliksystemet rostar inifrån av vattenutblandad bromsvätska. Det gäller både huvudcylindern, hjulcylindrarna och de reglerventiler som ska hindra att hjulen låser sig vid inbromsning.
  • Vintertid kan bromssystemet frysa och bli stumt, alternativ att man inte får någon bromsverkan alls. Detta händer om fukthalten är för hög i bromsvätskan.