min bil logga utan vitt

ELFELSÖKNING


Elektriska fel kan vara väldigt svåra att lokalisera eftersom dagens nya bilar har en så pass avancerad elektronik. Denna elektronik är inte sällan gömd någonstans i bilens kaross.
Ibland kan felsökningen innebära att man måste plocka ut både klädsel och säten för att hitta felet. Andra gånger kan det vara ett enkelt eller vanligt fel och då går felsökningen som på räls.

Yttre påverkan som bl a klimat, vägsalt, körsätt mm. påverkar avsevärt komponenternas duglighet och dess livslängd. Sådan påverkan ger ibland felindikationer som ofta är ologiska, svåra att få fram eller identifiera. Vi har t.o.m. hittat möss som flyttat in i bilar och gnagt sönder kablar.

Det vi ser i bilarna idag är att man använder tunnare och tunnare kablage i bilarna. Det leder därför ofta till kabelbrott eller att kablagets hölje nöts sönder och korrosion uppstår.
En korriderad kabel skapar spänningsfall i systemet. Bilens elsystem jobbar oftast med 5 eller 12 volts signaler.
Kommer inte exakt rätt volttal fram till komponenten vid rätt tillfälle skapas det felkoder i systemet och i många fall slås system ut. Felindikeringslampor tänds och i värsta fall fungerar bilen inte alls - allt på grund av en liten skadad kabel.

Att laga kablage är relativt enkelt om än tidskrävande, men att lokalisera den skadade delen är betydligt svårare.

Dagens bilar kräver dock avancerad testutrustning och för alla bilmärken vi har så använder vi märkets testutrustning och diagnos. På allbilar har vi har valt att satsa på marknadsledande testutrustning för att på bästa sätt kunna möta utvecklingen.

Men hur bra testutrustning vi än har eller skaffar så lagar den tyvärr inte bilen men ger oss en vägledning om i vilket eller vilka system som störningen har skett.