min bil logga utan vitt

SLÄCKA 2:OR

Vi hjälper dig gärna med efterkontroll och kan släcka dina 2:or, du slipper åka tillbaka till Bilprovningen eller annan besiktningsenhet och sparar din tid till annat.

För att få släcka 2:or krävs särskild utbildning och certifiering, dvs bli "ackrediterad".

Vår ackreditering kontrolleras regelbundet av SWEDAC. När vi släckt dina 2:or rapporteras det in av oss till Transportstyrelsen.
 

Sekretessregler vid kontrollarbete

All information som erhålls och skapas när kontrollarbete genomförs hanterar vi under sekretess.
Information lämnas endast ut till fordonets ägare eller brukare. Undantag för ovanstående sekretessregler gör vi endast om myndigheter begär ut information och som kan styrka att de enligt lagstiftning har rätt att få ut information om kontrollerat fordon.
Innan information lämnas ut till myndigheter Informerar vi fordonets ägare eller brukare om vilken information som kommer att frisläppas om detta inte hindras av särskild lagstiftning.