AC-reparation och AC-service i stockholm

service eller reparation?

Ett AC system behöver regelbunden service för att fungera effektivt. Även om din AC fungerar så ger en AC-service ökad livslängd på systemet samt att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Man vet att AC-system tappar ca 5-8% köldmedel/år och den förlusten gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt. Detta kan på sikt leda till ett kostsamt kompressorhaveri.
AC systemet arbetar med temperaturer ner till under 0 och upp till 82 grader.
 

ac på vintern


Vintertid så startar bilens AC system även om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt.

Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera. Låt AC systemet vara aktivt året om och låt bilens system sköta resten.

luktar bilen unket som blöta träningskläder?

Blir dina ögon irriterade att du ibland måste stänga av AC´n? Står bilen ofta parkerad utomhus?
Det samlas lätt fukt, damm, pollen och smuts i förångaren som kan orsaka sporer (svampodling).
Detta skapar dålig lukt/luft och ibland t.o.m allergiska besvär. Då kan det vara på sin plats att göra en AC-rengöring!

Oavsett om din bil behöver en AC-service eller AC-rengöring så hjälper vi dig. Våra mekaniker är utbildade och certifierade för att få handskas med AC-utrustning, tömma, väga, rengöra och återfylla köldmedia.

Det går INTE att "bara" göra en påfyllning av systemet! Vi vill betona att det är enligt lag helt förbjudet!

Innan påfyllning av köldmedel i systemet görs så måste en läcksökning utföras för att konstatera om det finns ett läckage eller inte.